W moim ogródku ...

Katarzyna Drabarek:

 

Jednym z moich ulubionych narzędzi do pozyskiwania informacji zwrotnych,  zbierania pomysłów czy też  słownictwa jest AnswerGarden. Ta prosta aplikacja pozwala wygenerować  zwięzłe odpowiedzi na różne pytania w bardzo krótkim czasie.

 

AnswerGarden to taki cyfrowy ogródek. Żeby w nim coś wyrosło, trzeba najpierw coś zasiać albo posadzić: zadać pytanie albo postawić problem. A potem już tylko zbierać plony i cieszyć się  ich widokiem. 

Osobiście często stosuję „ogródki” w ewaluacji projektów eTwinning, od oceny poszczególnych działań  począwszy, po ocenę całego projektu. Jest to również narzędzie do szybkiego głosowania np. nad tematem projektu bądź w celu wyznaczenia nowych działań.

 

Podczas lekcji języka obcego AnswerGarden szczególnie przydatny i przyjazny jest w prowadzeniu burzy mózgów, w ocenie konkretnej aktywności czy też całej lekcji.
Uczniowie odpowiadają anonimowo, zatem unikamy nieszczerych odpowiedzi. Z uzyskanych odpowiedzi możemy tworzyć piękne chmury wyrazowe. Z powodzeniem możemy je wykorzystać w pracy nawet z młodszymi uczniami.

 

Zapraszam do obejrzenia filmiku, z którego dowiecie się, jak taki "ogródek" stworzyć, jak nim administrować i jak go udostępniać.

Write a comment

Comments: 0