Lekcje z Mentimeter

Iwona Moczydłowska:

 

Nietrudno jest popełnić błąd nadmiaru jednokierunkowej komunikacji na lekcji. Nauczyciel robi wszystko co możliwe, aby przekazać wiedzę. Jest bardzo aktywny i liczy, że uczniowie będą tak samo zaangażowani, jak i on. A rezultat zwykle jest odwrotny. 

Podobnie jest w przypadku dyskusji, w których udział biorą udział ciągle ci sami uczniowie – śmiali i  wygadani. Co z tego, że lekcja przebiega gładko, skoro większość uczniów nie bierze w niej udziału.

 

Rozwiązaniem jest użycie Mentimeter – narzędzia, które przekształci teacher-talk, czy ograniczone do wąskiego grona dyskusje w wielostronną komunikację.

 

Proces jest bardzo prosty: nauczyciel tworzy pytanie, prezentuje je, a uczniowie udzielają odpowiedzi. Wyniki prezentowane są na bieżąco, w trakcie zbierania odpowiedzi, a najlepiej już po zakończeniu – w wybranym formacie: np. wykresu, chmury wyrazowej, skali.   

 


Dzięki Mentimeter każdy uczeń ma głos na równych prawach. Wypowiedzi są anonimowe, każda jest tak samo ważna, licząca się w ogólnym efekcie. W ten sposób nauczyciel otwiera furtkę, a nawet drzwi do wyrażania przez uczniów swoich opinii, bez presji ze strony kolegów.

Już sam udział w głosowaniu przełamuje bierność. Dodatkowym elementem jest wizualizacja rezultatów, która jeszcze bardziej angażuje uczniów, stanowi podłoże do refleksji i może być punktem startowym do dalszej, kreatywnej pracy nad językiem. 

Lekcje są bardziej ożywione i efektywne. Uczniowie mają wpływ na treść zajęć, a to skutkuje większym zaangażowaniem. 

 

Write a comment

Comments: 0