Za i przeciw

Iwona Moczydłowska, Katarzyna Drabarek:

 

Jeden z egzaminacyjnych horrorów - rozprawka za i przeciw. Ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Przygotowanie do tego zadania, i tym razem może odbywać się za pomocą technologii. Nie mam tu jednak na myśli odbiorników czy telefonów komórkowych tylko wcześniejsze ćwiczenie umiejętności argumentowania za pomocą aplikacji Web 2.0.

 

Wśród wielu aplikacji do burzy mózgów, głosowania i dyskusji szczególne miejsce zajmuje Tricider. Umożliwia wspólne podejmowanie decyzji i rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia.


Uczestnik ma możliwość:

  • oddania głosu na konkretny pogląd,
  • poparcia czyjegoś stanowiska,
  • dodania poglądu/pomysłu,
  • dodania argumentów i kontrargumentów.

To wymarzone wręcz narzędzie do ćwiczenia umiejętności argumentowania, niezbędnych w rozprawce za i przeciw. Warto sięgnąć po Tricider zanim uczeń przeleje na papier zalety i wady danego zjawiska wraz z uzasadnieniami i przykładami.

 

Filmik instruktażowy przygotowała Katarzyna Drabarek:

 

 

W projektach eTwinning rewelacyjnie się sprawdza przy wyborze LOGO projektu, wyborze narzędzia do testowania wiedzy uczniów, czy przy wyborze sposobu realizacji poszczególnych etapów np. przedstawienia się w projekcie.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć Tricider stworzony w trakcie nagrywania tego filmu.

Write a comment

Comments: 0