Chmury wyrazowe

Iwona Moczydłowska, Katarzyna Drabarek:

 

Już mało kto pamięta o wkuwaniu słówek z długich list. Dzięki technologii uczenie się słówek może być dla ucznia ciekawe i przyjemne. Przykładem niech będą chmury wyrazów prezentowane przez nauczyciela na tablicy interaktywnej.

 

Dlaczego chmury wyrazowe? Bo są atrakcyjne, a nawet piękne. Bywają też zabawne. To dużo więcej niż listy słów, takie czy inne graficzne uporządkowanie wyrazów. Niosą wiele informacji, stymulują, wyzwalają kreatywność, ekspresję i wyobraźnię, wzmacniają krytyczne myślenie, pomagają w lepszym zapamiętywaniu znaczenia, pisowni, wymowy.

 

Przydadzą się we wszelkich ćwiczeniach leksykalnych, na etapie wprowadzania słownictwa, jak też przy jego utrwalaniu i powtórkach, np.:

  • zapamiętaj prezentowane słowa, 
  • wyszukaj wyrazy, które coś łączy,
  • znajdź wyraz, który nie pasuje do pozostałych,
  • wskaż synonimy/antonimy,
  • znajdź związki frazeologiczne/idiomy,
  • połącz sylaby/przedrostki lub przyrostki z rdzeniem,
  • zidentyfikuj język,
  • ......

Generatory, które służą do tworzenia chmur są przyjazne, proste i łatwe w użyciu, a przy tym bezpłatne. Z uwagi na to, jak również ze względu na pedagogiczne wartości ich wytworów,  należą do tych narzędzi Web 2.0, które z powodzeniem mogą być stosowane w edukacji językowej na wszystkich kształcenia. 

 

Oto przepis Katarzyny Drabarek na przygotowanie chmury wyrazowej w programie Tagxedo:

Write a comment

Comments: 0