Kreatywne pisanie

Iwona Moczydłowska:

 

Dobre, intrygujące fotografie skłaniają do myślenia, budowania skojarzeń, zadawania pytań, opowiadania historii... Na tym właśnie fenomenie bazuje aplikacja PicLits - bezpłatne narzędzie Web 2.0 do kreatywnego pisania. Pięknie się składa, bo jednym z tegorocznych priorytetów jest takie wdrażanie podstawy programowej, które zapewnia rozwój umiejętności cyfrowych i kreatywności uczniów.

 

PicLits udostępnia nie tylko pokaźne banki fotografii, ale również banki wyrazów w języku angielskim. To wielkie udogodnienie, inspiracja i wsparcie w procesie pisania.

Dla większości uczniów nie ma nic gorszego niż chwila, w której wpatrują się w czystą kartkę papieru z poleceniem wykonania pracy pisemnej. Tworzenie czegoś z niczego stanowi wielką trudność. W przypadku PicLits jest wizualna stymulacja i językowa  asysta.  Narzędzie pozwala umieścić na fotografii odpowiednie wyrazy/zdania.

 

PicLits pomaga rozwijać znajomość środków językowych, umiejętność pisania, a także poprawiać umiejętność czytania.  Właściciele serwisu promują go jako narzędzie kreatywności, zabawy i nauki dla osób w każdym wieku na całym świecie.

 

Poniżej filmiku instruktażowego zamieszczam propozycje wykorzystania PicLits na lekcjach języka angielskiego.

 

 

Nauczyciel może przygotować w PicLits ilustrację z podpisem i wykorzystać ją w klasie jako stymulację dyskusji bądź polecenie.

Może też użyć narzędzia bezpośrednio na tablicy interaktywnej - do pracy uczniów na forum klasy - i będzie wtedy naprawdę interaktywnie!

 

Uczniowie mogą pracować z PicLits indywidualnie bądź w parach wykonując na komputerze lub tablecie takie zadania, jak np.

 • podpisywanie obiektów widocznych na zdjęciu,
 • tworzenie listy skojarzeń związanych z ilustracją,
 • dodawanie definicji pojęć, antonimów, synonimów, przykładów ilustrujących użycie danego wyrazu,
 • tworzenie wyrazów z użyciem akronimów, idiomów, związków frazeologicznych,
 • podpisywanie zdjęcia,
 • dodawanie humorystycznych podpisów,
 • podpisywanie zdjęcia odpowiednio dobranym cytatem,
 • ćwiczenie poprawności gramatycznej,
 • budowanie zdań prostych/złożonych adekwatnych do przedstawionej na obrazie sytuacji,
 • tworzenie pytań w oparciu o fotografię i udzielanie nań odpowiedzi,
 • tworzenie opisu obrazka: ludzi, przedmiotów, miejsc, zjawisk,
 • pisanie dialogów,
 • pisanie listów/pocztówek,
 • tworzenie historyjki inspirowanej obrazem,
 • pisanie wiersza/haiku,
 • umieszczanie na zdjęciu tekstu piosenki, której treści związane są z prezentowanym widokiem.

Write a comment

Comments: 0