Priorytety edukacyjne

Iwona Moczydłowska:


Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2018/2019 znalazły się dwa szczególnie istotne dla nauczyciela języka obcego:

    2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

    4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Cały ten blog pełen jest propozycji użycia różnych narzędzi Web 2.0 do kreatywnej realizacji celów i treści podstawy programowej. Dzisiaj czas na Vocaroo, kolejne narzędzie z cyfrowego piórnika nauczyciela języka obcego.

 

Zobacz mój filmowy instruktaż do Vocaroo, a potem zapoznaj się z pomysłami na jego wykorzystanie w procesie uczenia się i nauczania. Możesz też dodać swoje sugestie.

 

 

Wykorzystaj Vocaroo jako narzędzie aktywnej pracy uczniów, np. niech to będzie: 

  • Wypowiedź ustna

Stworzysz w ten sposób warunki do rozwijania sprawności  językowej, tj. mówienia oraz do podnoszenia kompetencji cyfrowych uczniów.  Przygotowana na spokojnie wypowiedź może podlegać Twojej ocenie i być podstawą do informacji zwrotnej w duchu oceniania kształtującego. Tematów jest wiele, wystarczy zrealizować te elementarne, zawarte w wymaganiach szczegółowych postawy programowej p.V. 

  • Językowa praca projektowa prezentowana na wystawie

Piękny sposób na realizację priorytetów edukacyjnych. Uczniowie nagrywają komentarz głosowy do zdjęcia/rysunku/itd. Prace eksponowane są na wystawie wraz z kodami QR, które odbiorcy skanują za pomocą urządzeń mobilnych, aby uzyskać dostęp do nagrania (Kodom QR poświęciłam na tym blogu oddzielny artykuł).

  • Głośne czytanie tekstu

 Sprawdzisz wtedy i ocenisz wymowę, intonację, itd. 

  • Element portfolio uczniowskiego - obok prac pisemnych, filmów. 

 

Nauczycielu, wykorzystaj też Vocaroo do nagrania swojego głosu, wiadomości, polecenia itp. To świetny sposób na zanurzenie uczniów w języku docelowym, ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, no i jaka odmiana! 

  • Nagraj polecenie

Wyświetl kod QR prowadzący do nagrania – niech uczniowie go zeskanują swoim smartfonem. W domu odsłuchają nagranie i dowiedzą się, jaka jest praca domowa, co i jak mają zrobić. 

  • Przekaż wiadomość

Wyślij ją uczniom pocztą elektroniczną, albo jeszcze lepiej - opublikuj na blogu, czy też w grupie na Facebooku. Choć długość nagrania nie jest limitowana, nie ma sensu przesadzać, bo kto to odsłucha. 

Write a comment

Comments: 0